19/08/2022 12:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phiêu khúc mười năm

Tác giả: Từ Dạ Thảo - Phạm Xuân Hùng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cam Sành vào 08/05/2008 02:01

 

Mười năm chưa mỏi bước đi 
Mà nghe như tiếng xuân thì đương phai

Tóc xanh từ thuở giêng hai 
Sao người còn ngóng phía ngoài xa kia

Một đời nhẹ bước sơn khê 
Thì xin níu giữ lời thề hoàng hôn

Mười năm hồn lắt lay hồn 
Gió tang bồng thổi nghe rờn rợn vai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Dạ Thảo » Phiêu khúc mười năm