24/01/2022 05:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Với Vạn Lý Trường Thành

Tác giả: Hồ Lệ Trạch

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/11/2014 08:40

 

Có phải ta là hảo hán
Mà chiều nay lại ghé trường thành
Đất đá hai ngàn năm chưa bao giờ ráo lệ
Ta đứng bên kỳ vĩ con người hay bên vạn hồn
Phiêu dạt vây quanh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Lệ Trạch » Với Vạn Lý Trường Thành