19/10/2021 03:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ý nghĩ

Tác giả: Nguyễn Trọng Tạo

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 20/01/2007 21:16

 

khát nước - mời cạn ly đầy
khát men - mời cạn rượu này
khát tình - uống cạn – tháng ngày buồn tênh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trọng Tạo » Ý nghĩ