03/02/2023 11:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phố Phái

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 15/05/2008 05:48

 

Xe chuyển bánh mình anh hớt hải
Đầu Phố bụi mày cuối Phái mưa bay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Phố Phái