26/09/2022 19:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đình trung hữu kỳ thụ
庭中有奇樹

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2008 10:46

 

Nguyên tác

庭中有奇樹,
綠葉發華滋。
攀條折其榮,
將以遺所思。
馨香盈懷袖,
路遠莫致之。
此物何足貢,
但感別經時。

Phiên âm

Đình trung hữu kỳ thụ,
Lục diệp phát hoa tư[1].
Phan điều chiết kỳ vinh,
Tương dĩ di sở tư.
Hinh hương doanh hoài tụ,
Lộ viễn mạc trí chi.
Thử vật hà túc cống[2],
Đãn cảm biệt kinh thì.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trong sân cây tươi tốt,
Xanh lá, nở nhiều hoa.
Vin cành tìm bông hái,
Muốn gửi người phương xa.
Gió thổi hương lồng áo,
Đường dài khó gửi qua!
Vật này đâu để tặng,
Cảm biệt ly đó mà.
Đây là bài thứ 9 trong Cổ thi thập cửu thủ, nội dung khá tương đồng với bài Thiệp giang thái phù dung, đều tả nỗi nhớ người phương xa, hái hoa mà không gửi tới nơi được, nhưng khác biệt ở chỗ ở bài Thiệp giang thái phù dung là nam tử hoài tưởng nữ nhi, còn ở đây là nỗi niềm của nữ nhi. Bài thơ ngắn gọn, lời lẽ bình đạm uyển chuyển, bắt đầu từ việc miêu tả cây trong sân rồi đi sâu vào tâm trạng hoài vọng.

Kỳ thụ còn gọi là “gia thụ” 嘉樹, nghĩa là cây tươi đẹp.

[1] Nghĩa là nở nhiều hoa. Chữ 華 thông với 花.
[2] Có bản chép là “quý” 貴.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Đình trung hữu kỳ thụ