06/07/2022 11:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ quy
夜歸

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 13/02/2012 21:20

 

Nguyên tác

夜來歸來沖虎過,
山黑家中已眠臥。
傍見北鬥向江低,
仰看明星當空大。
庭前把燭嗔兩炬,
峽口驚猿聞一個。
白頭老罷舞復歌,
杖藜不睡誰能那?

Phiên âm

Dạ lai quy lai trùng hổ quá,
Sơn hắc gia trung dĩ miên ngoạ.
Bàng kiến Bắc Đẩu hướng giang đê,
Ngưỡng khán minh tinh đương không đại.
Đình tiền bả chúc sân lưỡng cự,
Hạp khẩu kinh viên văn nhất cá.
Bạch đầu lão bãi vũ phục ca,
Trượng lê bất thuỵ thuỳ năng na?

Dịch nghĩa

Nửa đêm ra về đi trước miệng cọp,
Núi tối đen, cả nhà đã ngủ.
Thấy sao Bắc Đẩu hạ thấp phía sông,
Ngửa đầu xem sao còn sáng trên trời đêm bao la.
Trước nhà cắm hai bó đuốc sáng rực,
Thấy một con vượn vẻ kinh hãi nơi cửa kẽm.
Ông lão đầu bạc hết múa lại ca,
Chống gậy lê không ngủ, ai làm gì được ông?

Bản dịch của Nhượng Tống

Nửa đêm trở về qua miệng hổ
Núi tối trong nhà người đã ngủ
Mặt sông Bắc Đẩu xuống thấp tè
Lưng trời sao Mai lên sáng tỏ
Bên ngàn vượn hú nghe một con
Trước sân đuốc thắp chi hai bó
Chống gậy không ngủ biết làm gì
Ông lão bạc đầu hát rồi múa
(Năm 767)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Dạ quy