04/12/2021 16:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 25/08/2005 17:12

 

Không có trời cao, không đất sâu
Không không kết thúc, chỉ ban đầu
Không trăng sao ấy, không người ấy
Không biết đời tôi đặt ở đâu?
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Không