23/05/2024 19:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Con đường ánh bạc...”
“Серебристая дорога...”

Tác giả: Sergei Yesenin - Сергeй Есeнин

Nước: Nga
Đăng bởi Vanachi vào 11/06/2007 08:55

 

Nguyên tác

Серебристая дорога,
Ты зовешь меня куда?
Свечкой чисточетверговой
Над тобой горит звезда.

Грусть ты или радость теплишь?
Иль к безумью правишь бег?
Помоги мне сердцем вешним
Долюбить твой жесткий снег.

Дай ты мне зарю на дровни,
Ветку вербы на узду.
Может быть, к вратам господним
Сам себя я приведу.

Dịch nghĩa

Con đường ánh bạc,
Mi gọi (dụ) ta tới đâu?
Bằng ngọn nến ngày thanh khiết tuần chay
Chính là ngôi sao đang lấp lánh phía trên mi.

Mi sưởi ấm nỗi buồn hay niềm vui?
Hay dẫn dắt bước chạy đến điên cuồng?
Hãy giúp ta bằng (có) trái tim xuân sắc
Để yêu đến cùng tuyết kết chắc của mi.

Mi hãy cho ta vừng dương làm xe trượt tuyết,
[Và] Cành liễu làm dây cương.
Сó thể, đến tận cổng thiên đường
Ta sẽ tự chở mình đến.

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Con đường ánh bạc
Ngươi gọi ta đi đâu?
Ngôi sao như ngọn nến thắp
Đang chiếu sáng trên đầu.

Vui hay buồn ngươi đang làm cho ấm?
Hay là đang muốn chạy tới điên cuồng?
Hãy giúp ta bằng con tim mùa xuân
Để ta yêu tuyết của ngươi cứng rắn.

Hãy cho ta bình minh làm xe trượt
Và một cành liễu nhỏ buộc dây cương.
Có thể lắm, đến cổng trời chót vót
Ta tự mình, tới đó, dẫn ta lên.
1918

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sergei Yesenin » “Con đường ánh bạc...”