09/03/2021 08:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn trì ngư
挽池魚

Tác giả: Phạm Văn Nghị (I) - 范文誼

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 08/11/2010 21:19

 

Nguyên tác

幾度池塘馑昫濡,
橫流一旦縱江湖。
不知濠上從容處,
曾有魚翁網得無。

Phiên âm

Kỷ độ trì đường cận hu nhu,
Hoành lưu nhất đán túng giang hồ.
Bất tri hào thượng thung dung xứ,
Tằng hữu ngư ông võng đắc vô.

Dịch nghĩa

Lâu nay ở trong ao, mấy lần nhỏ dãi mớm cho nhau
Một sớm vượt ngang dòng nước, vẫy vùng ngoài sông
Không biết khi thong dong ở trên mặt hào nọ
Đã có người đánh cá nào bắt được không?

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Tù túng trong ao, đã bấy lâu
Vượt dòng, một sớm tới sông sâu
Hay đâu đang lúc thong dong đó
Đã có ông chài giăng lưới, câu?
Nguồn: Thơ văn Phạm Văn Nghị, NXB Khoa học xã hội, 1979

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Văn Nghị (I) » Vãn trì ngư