03/02/2023 06:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Suối hoan ca

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/10/2020 16:53

 

Mắt hoá bình minh soi đáy mộng
Tơ tình róc rách suối hoan ca
Và anh khách lạ mê man tắm
Xoá sạch niềm đau sợ biến già.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Suối hoan ca