22/09/2021 03:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

68

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 26/10/2008 08:40

 

Hồn đã vượt Côn Đảo
Thân xác còn trong lao
Bởi nghe lời mẹ dăn
Nên suốt đời lao đao.
Tác phẩm Vượt Côn Đảo của nhà văn Phùng Quán

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » 68