19/01/2021 07:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi ta cân sắc cân tài

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/07/2015 08:28

 

Đôi ta cân sắc cân tài,
Sánh to Hạc Hải[1], sánh dài Hoành Sơn[2].
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Phá Hạc Hải ở Lệ Thuỷ, Quảng Bình.
[2] Tức là đèo Ngang, dãy núi làm phân giới Hà Tĩnh và Quảng Bình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đôi ta cân sắc cân tài