24/07/2024 15:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sông quê lại đầy

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/05/2021 15:34

 

Đêm đêm tôi thức,
cật lực đào kênh.
Sông Mã chọn mùa đầy ắp,
hồn tôi dẫn nước theo dòng
rẽ ngã Ba Bông
vào con sông đào nhà Lê thủa trước
gặp kênh tôi đào bao đêm thức
chảy về bến quê
tràn sông Phương Tích.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Sông quê lại đầy