28/05/2024 14:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang thành tử kỳ 2
江城子其二

Tác giả: Trương Bí - 張泌

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Vanachi vào 25/05/2007 22:44

 

Nguyên tác

浣花溪上見卿卿,
臉波秋水明。
黛眉輕,
綠雲高綰,
金簇小蜻蜓。
好是問他來得麼?
和笑道,
莫多情。

Phiên âm

Cán Hoa khê thượng kiến khanh khanh,
Kiểm ba thu thuỷ minh.
Đại my khinh,
Lục vân cao oản,
Kim thốc tiểu tinh đình.
Hảo thị vấn tha lai đắc ma?
Hoà tiếu đạo:
Mạc đa tình.

Dịch nghĩa

Trên bờ suối Cán Hoa gặp cô em,
Sóng má sáng long lanh,
Đôi mi vẽ nét nhẹ thanh thanh.
Tóc mây búi cao,
Kiểu vấn tóc như hình con chuồn chuồn nhỏ.
Hay là hỏi thử cô em: "Đến với anh, được không?"
(E rằng em) cười mà nói:
Chớ đa tình!

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Cán Hoa khe ấy gặp cô mình,
Mắt long lanh,
Nét mi thanh.
Tóc mây cao búi
Vấn kiểu chú chuồn xinh
Hay là ướm thử: "Đến cùng anh?"
E lại bảo:
"Chớ đa tình!"

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Bí » Giang thành tử kỳ 2