19/09/2021 10:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Pháp Kính tự
法鏡寺

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2008 19:49

 

Nguyên tác

身危适他州,
勉強終勞苦。
神傷山行深,
愁破崖寺古。
嬋娟碧鮮淨,
蕭摵寒籜聚。
回回山根水,
冉冉松上雨。
泄雲蒙清晨,
初日翳復吐。
朱甍半光炯,
戶牖粲可數。
拄策忘前期,
出蘿已亭午。
冥冥子規叫,
微徑不復取。

Phiên âm

Thân nguy thích tha châu,
Miễn cưỡng chung lao khổ.
Thần thương sơn hành thâm,
Sầu phá nhai tự cổ.
Thiền quyên bích tiên tịnh,
Tiêu sách hàn thác tụ.
Hồi hồi sơn căn thuỷ,
Nhiễm nhiễm tùng thượng vũ.
Tiết vân mông thanh thần,
Sơ nhật ế phục thổ.
Chu manh bán quang huỳnh,
Hộ dũ xán khả số.
Trụ sách vong tiền kỳ,
Xuất la dĩ đình ngọ.
Minh minh tử quy khiếu,
Vi kính bất phục thủ.

Dịch nghĩa

Đời gặp lúc khốn nên đi tới châu khác,
Gắng gượng cho đến cực khổ tận cùng.
Lòng đau khi đi trong núi sâu,
Buồn muốn làm đổ chùa xưa bên núi.
Rêu xanh êm dịu dàng,
Xác xơ bẹ tre lạnh rụng nhiều.
Vòng vòng nước quanh chân núi,
Mưa lất phất trên ngọn thông.
Sáng sớm mây mù phủ,
Mặt trời vừa mới ló.
Mái son nửa sáng ngời,
Cửa ngõ đủ sáng rõ.
Chống gậy quên lối trước,
Ra khỏi lùm cây đã quá trưa,
Khắc khoải tiếng cuốc kêu,
Đường nhỏ không trở về được.

Bản dịch của Nhượng Tống

Nguy đến tìm nơi khác
Hoài công khó nhọc chưa
Hồn kinh đường núi hiểm
Sầu vỡ cảnh chùa xưa
Tha thướt rêu xanh mượt
Rì rào mo rụng thưa
Quanh quanh chân núi, suối
Lất phất ngọn thông, mưa
Sáng sớm vầng hồng lóe
Phá tan mây phủ mờ
Hoành son, soi đỏ chói
Cổng ngõ, sáng coi thừa
Chống gây quên đường trước
Ra ngàn đã quá trưa
Véo von nghe tiếng quốc
Đường nhỏ chịu làm ngơ
(Năm 759)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Pháp Kính tự