07/08/2020 06:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khó khăn ở quán ở lều

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/08/2019 15:49

 

Khó khăn ở quán ở lều,
Bà cô ông cậu chẳng điều hỏi sao.
Giàu sang ở tận nước Lào,
Hùm tha rắn cắn, tìm vào cho mau.
Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Khó khăn ở quán ở lều