07/08/2020 16:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đòng đong vui đạo đòng đong

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2015 19:05

 

Đòng đong vui đạo đòng đong,
Trẻ chơi đạo trẻ, già giong đạo già.
Khảo dị:
Đòng đong đi đạo đòng đong,
Trẻ chơi đạo trẻ, già giong đạo già.
Lòng đong chơi đạo lòng đong,
Trẻ vui đạo trẻ, già giong đạo già.
Đòng đong chơi đạo đòng đong,
Trẻ giong đạo trẻ, già giong đạo già.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đòng đong vui đạo đòng đong