30/11/2020 21:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi người con gái xóm Đông bài 2

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/11/2013 06:16

 

Đôi ta giao ước với tơ hồng,
Vàng đá đinh ninh đã quyết lòng
Chén dặn trên soi thời nhật nguyệt,
Lời nguyền dưới xét có non sông,
Liễu đào đông cựu lai như nhất,
Mai trúc xuân tân nối chữ đồng.[1]
Một bức tờ này lòng gắn bó,
Gìn vàng giữ ngọc để cam công.
Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Khuyến - tác phẩm, NXB TP Hồ Chí Minh, 2002
[1] Hai câu ý nói cây liễu, cây đào, mùa đông đến vẫn trước sau như thế, cây trúc, cây mai xuân mới sẽ nối chữ đồng. Đại ý là hò hẹn thuỷ chung, mùa xuân tới sẽ cưới.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Gửi người con gái xóm Đông bài 2