13/05/2021 14:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ thơ ông giáo Phấn lục thập tự thọ

Tác giả: Trần Mỹ - 陳美

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2014 07:27

 

Mừng xuân vừa hát lại vừa bò
Thủng thẳng trời đem tuổi đến cho
Lụa thấm thóc bồ tay sẵn có
Kinh sôi sử nấu dạ còn no
Giải cờ nhất thắng càng lên nước
Vai múa tam đa cũng đủ trò
Ríu rít con khôn cùng vợ khéo
Rung dùi ngất ngưởng phật vô lo
Ông giáo lấy vợ phố Hàng Đào, nhà giầu, nhiều con, tính hay đánh cờ, người béo lớn.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 25, 1919

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mỹ » Hoạ thơ ông giáo Phấn lục thập tự thọ