26/06/2022 11:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Đại Dữu lĩnh bắc dịch
題大庾嶺北驛

Tác giả: Tống Chi Vấn - 宋之問

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/08/2005 18:34

 

Nguyên tác

陽月南飛雁,
傳聞至此回。
我行殊未已,
何日復歸來。
江靜潮初落,
林昏瘴不開。
明朝望鄉處,
應見隴頭梅。

Phiên âm

Dương nguyệt nam phi nhạn,
Truyền văn chí thử hồi.
Ngã hành thù vị dĩ,
Hà nhật phục quy lai?
Giang tĩnh triều sơ lạc,
Lâm hôn chướng bất khai.
Minh triêu vọng hương xứ,
Ưng kiến lũng đầu mai.

Dịch nghĩa

Tháng mười nhạn bay về nam
Nghe đâu đến đó thì quay về
Còn ta thì sao cứ phải đi mãi
Biết ngày nào quay trở lại
Sông lặng thuỷ triều vừa dứt
Trong rừng lam chướng chưa dâng
Sớm mai nhìn về phía làng
Mới thấy những cây mai đầu lũng

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Về nam chim nhạn tháng mười,
Nghe rằng đến đấy là nơi quay về.
Sao ta còn cứ phải đi,
Ngày nào mới được trở về đến nơi?
Sông êm triều mới rút lui,
Trên rừng chướng khí chưa khai bóng mờ.
Sáng ngày trông phía quê nhà,
Mới hay thấy rõ cây mơ đỉnh đồi.
Đại Dữu lĩnh còn gọi là Mai lĩnh, ở Triều Châu, tỉnh Quảng Tây.
Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tống Chi Vấn » Đề Đại Dữu lĩnh bắc dịch