21/01/2021 22:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ trà

Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh - Nguyễn Duy Kha

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2016 08:14

 

Tri kỷ non xanh, tri kỷ ạ!
Thăng Long vừa lặng khải hoàn ca
Dập dờn vó ngựa mờ biên ải
Ngồi tịnh, câu thơ ướp vị trà
Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ, số 94, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Đức Triều Tâm Ảnh » Thơ trà