04/10/2022 03:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xa công 2
車攻 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 27/12/2015 10:46

 

Nguyên tác

田車既好,
田牡孔阜。
東有甫草,
駕言行狩。

Phiên âm

Điền xa ký hảo,
Tứ mẫu khổng phụ.
Đông hữu Phủ thảo,
Giá ngôn hành thứ.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Xe đi săn nay đã tốt thật
Bốn ngựa to trông rất uy hùng
Cái trầm Phù Thảo phía đông
Thắng xe vào để ta cùng đi săn
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Xa công 2