23/09/2020 14:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng vọng
Эхо

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Biển nhớ vào 07/02/2007 02:23

 

Nguyên tác

Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поет ли дева за холмом -
На всякой звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.

Ты внемлешь грохоту громов
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов -
И шлешь ответ;
Тебе ж нет отзыва... Таков
И ты, поэт!

Bản dịch của Thuý Toàn

Có tiếng thú gầm trong rừng thẳm
Tiếng tù và, tiếng sấm rền vang.
Hay bên đồi tiếng hát của một nàng
Sau mỗi âm thanh náo động
Là trong bầu không gian trống rỗng
Ngươi đều sinh ra một tiếng vang.

Người lắng nghe tiếng sấm rền dậy đất,
Tiếng sóng gầm tiếng thét bão dông,
Tiếng gọi nhau của lũ mục đồng
Mỗi tiếng ngươi đều đáp trả
Riêng tiếng ngươi không ai buồn vọng cả…
Số phận người cũng thế hỡi thi nhân.
1831

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » Tiếng vọng