20/01/2022 11:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá cô thiên kỳ 6 - Thất tịch
鷓鴣天其六-七夕

Tác giả: Án Kỷ Đạo - 晏幾道

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2007 19:57

 

Nguyên tác

當日佳期鵲誤傳,
至今猶作斷腸仙。
橋成漢渚星波外,
人在鶯歌鳳舞前。

歡盡夜,
別經年,
別多歡少奈何天。
情知此會無長計,
咫尺涼蟾亦未圓。

Phiên âm

Đương nhật giai kỳ thước ngộ truyền,
Chí kim do tác đoạn trường tiên.
Kiều thành Hán chử tinh ba ngoại,
Nhân tại oanh ca phụng vũ tiền.

Hoan tận dạ,
Biệt kinh niên,
Biệt đa hoan thiểu nại hà thiên.
Tình tri thử hội vô trường kế,
Chỉ xích lương thiềm diệc vị viên.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đương lúc trời trong bỗng quạ truyền,
Đến nay còn khiến não lòng tiên.
Sóng sao bến Hán, cầu liền nối,
Múa phượng ca oanh, người ở bên.

Vui một tối,
Biệt bao niên,
Biệt nhiều vui ít cách hai miền.
Biết rằng hội ngộ không dài mãi,
Một mảnh trăng kia lại chẳng tròn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Án Kỷ Đạo » Giá cô thiên kỳ 6 - Thất tịch