26/09/2022 21:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Bạch Nha động

Tác giả: Trịnh Sâm - 鄭森

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2018 01:54

 

Nguyên tác

安排別是一乾坤,
巍嶪穹窿地勢尊。
表裡重重虛石壁,
東西面面廠雲門。
寒碑雲鎖陳陳寺,
古磬風催遠遠村。
玉帶周廻供我賞,
何勞漁父訪桃源。

Phiên âm

An bài biệt thị nhất càn khôn,
Nguy nghiệp khung long địa thế tôn.
Biểu lý trùng trùng hư thạch bích,
Đông tây diện diện xưởng vân môn.
Hàn bi vân toả trần trần tự,
Cổ khánh phong thôi viễn viễn thôn.
Ngọc đái chu hồi cung ngã thưởng,
Hà lao Ngư phủ phỏng đào nguyên.

Dịch nghĩa

Trời đất bày sẵn ra chỗ này một khung cảnh riêng biệt
Núi cao, bầu trời rộng, địa thế tôn nghiêm lắm
Trong ngoài mấy lần vách đá dựng đứng lên
Đông tây mặt nào cũng hình như có cửa mây mở rộng
Khói phủ bia đá cũ ở chùa tận bên trong
Khánh cổ đánh lên gió đưa tiếng đến tận các làng xa
Dòng nước như đai ngọc vòng quanh đủ cho ra thưởng thức
Cần gì phải hỏi thăm Đào Nguyên ở đâu nữa?

Bản dịch của (Không rõ)

Đặt bầy riêng một càn khôn,
Khum khum thế đất chon von gồ ghề.
Trước sau vách đá hai bề,
Đông tây hai mặt mây che mịt mùng.
Bia chùa mây ám lạnh lùng,
Gió đưa tiếng khánh vang từng thôn trang.
Tiện dòng nước cuốn sáng choang,
Cớ sao Ngư phủ hỏi đường Đào nguyên.
Động Bạch Nha ở bãi biển huyện Nga Sơn, Thanh Hoá. Ngọn núi cao đứng sững lên, giữa núi có động sâu, gần với động Từ Thức.

Nguồn:
1. Góc nhìn sử Việt: Tĩnh Đô Vương và Đoan Nam Vương, NXB Hồng Đức, 2015
2. Lịch triều hiến chương loại chí, NXB Trẻ, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Sâm » Đề Bạch Nha động