25/05/2022 14:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Dục Thuý sơn kỳ 2
題浴翠山其二

Tác giả: Nguyễn Thượng Hiền - 阮尚賢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 10/06/2019 00:21

 

Nguyên tác

青泉白石兩相依,
一代遊人去不歸。
黃菊至今香輦路,
青山自昔隱禪扉。
笙歌城郭人如夢,
鎖鑰關河事已非。
遯叟芳蹤何處覓,
滄江明月滿寒磯。

Phiên âm

Thanh tuyền bạch thạch lưỡng tương y,
Nhất đại du nhân khứ bất quy.
Hoàng cúc chí kim hương liễn lộ,
Thanh sơn tự tích ẩn thiền phi.
Sinh ca thành quách nhân như mộng,
Toả thược quan hà sự dĩ phi.
Độn tẩu phương tung hà xứ mịch,
Thương giang minh nguyệt mãn hàn ky.

Bản dịch của Nhân Phủ

Đá trắng khe trong cảnh vẫn bên,
Khách du năm cũ khuất non tiên.
Cúc vàng nay vẽ đường hương liễn,
Núi biếc xưa phong cửa ẩn thiền.
Thành quách người còn say giấc mộng,
Quan hà khoá đã lỏng tay then.
Dấu thơm dật sĩ tìm đâu thấy,
Vằng vặc dòng sông bóng rọi thuyền.
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thượng Hiền » Đề Dục Thuý sơn kỳ 2