08/08/2020 10:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khoảng cách ...

Tác giả: Vũ Thị Minh Nguyệt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trăng Quê vào 27/11/2008 05:20

 

Có khoảng cách
từ ánh mắt
đầu tiên

Đến lời hứa
giờ không ai
nhớ nữa ?

Có khoảng cách
dài từ rơm
đến lửa

Chỉ chạm vào
hai đứa cháy
thành tro!

Có khoảng cách chỉ từ anh đến em
Mà vẫn cần ảnh vệ tinh để chụp
Có khoảng cách một lần không đến được
Sẽ suốt đời day dứt mãi trong tim…

Có khoảng cách dài từ đêm... đến đêm
Mình bên nhau qua từng con chữ nhỏ
Gần đến mức để chuyện tình bỏ ngỏ
Thời gian rồi có trở lại không anh?

Có khoảng cách của tình yêu mong manh
Gần gụi lắm dẫu nửa vòng trái đất
Có bao giờ anh hỏi mình câu dễ nhất

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Thị Minh Nguyệt » Khoảng cách ...