10/12/2022 13:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn có nhai, nói có nghĩ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 16:34

 

Ăn có nhai, nói có nghĩ
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ăn có nhai, nói có nghĩ