25/10/2021 20:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhất tiễn mai
一剪梅

Tác giả: Lưu Tiên Luân - 劉仙倫

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Diệp Y Như vào 20/06/2009 13:12

 

Nguyên tác

唱到陽關第四聲,
香帶輕分,
羅帶輕分。
杏花時節雨紛紛。
山繞孤村,
水繞孤村。

更沒心情共酒樽,
春衫香滿,
空有啼痕。
一般離思兩銷魂,
馬上黃昏,
樓上黃昏!

Phiên âm

Xướng đáo Dương Quan đệ tứ thanh[1],
Hương đới khinh phân,
La đới khinh phân[2],
Hạnh hoa thời tiết vũ phân phân[3].
Sơn nhiễu cô thôn,
Thuỷ nhiễu cô thôn.

Cánh một tâm tình cộng tửu tôn,
Xuân sam hương mãn,
Không hữu đề ngân.
Nhất ban ly tứ lưỡng tiêu hồn[4],
Mã thượng hoàng hôn,
Lâu thượng hoàng hôn!

Bản dịch của Song Tuyết

Hát tận Dương Quan khúc thứ tư,
Hé dải hương lên,
Hé dải là mềm,
Mưa mùa hoa hạnh cứ liên miên.
Xóm núi quanh co,
Xóm nước quanh co.

Lại chẳng ai cùng chuốc chén con,
Áo đơn xuân ngát,
Bóng lẻ châu tuôn,
Biệt ly một nỗi khổ đôi hồn.
Yên ngựa hoàng hôn,
Gác tựa hoàng hôn.
[1] Theo chú thích của Bạch Cư Dị trong bài "Đối tửu" thì "Dương Quan đệ tứ thanh" là đoạn "Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu" (Khuyên chàng hãy cạn thêm chén rượu nữa) trong "Dương Quan khúc".
[2] Từ của Tần Quán có "Hương nang ám giải, la đới khinh phân", ý nghĩa tương tự.
[3] Lấy ý từ bài "Thanh minh" của Đỗ Mục.
[4] Từ của Lý Thanh Chiếu có "Nhất chủng tương tư, lưỡng xứ nhàn sầu", ý nghĩa tương tự.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Tiên Luân » Nhất tiễn mai