14/04/2024 10:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thứ Đồng Quan tiên ký Trương thập nhị các lão sứ quân
次潼關先寄張十二閣老使君

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2014 18:33

 

Nguyên tác

荊山已去華山來,
日照潼關四扇開。
刺吏莫辭迎候遠,
相公新破蔡州回。

Phiên âm

Kinh sơn[1] dĩ khứ, Hoa Sơn[2] lai,
Nhật chiếu Đồng Quan tứ phiến khai.
Thứ lại mạc từ nghinh hậu viễn,
Tướng công tân phá Sái Châu[3] hồi.

Dịch nghĩa

Quân chiến thắng đã qua núi Kinh, sắp tới Hoa Sơn,
Đồng Quan nắng đẹp, bốn cửa ô rộng mở.
Quan thứ sử chớ từ chối việc nghênh đón đoàn quân,
Vì tể tướng cầm quân đã chiến thắng ở Sái Châu đang về.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Qua núi Kinh, Hoa Sơn sắp tới
Thành Đồng Quan mở bốn cửa mừng
Nghênh quan xin chớ ngập ngừng
Sái Châu chiến thắng trên đường vinh quy
Đồng Quan là huyện phía đông tỉnh Thiểm Tây. Trương thập nhị tức Trương Giả, thứ sử Hoa Sơn, bạn thân của tác giả. Lão sứ hay thứ sử, đều là chức quan trưởng châu. Năm 817, Bùi Độ đang làm tể tướng, được lệnh vua đem quân chinh phạt Ngô Nguyên Tế đang chiếm giữ Sái Châu mưu phản. Tác giả làm hành quân tư mã theo trong đoàn quân. Quân triều đình dẹp tan giặc tại Sái Châu, ca khúc khải hoàn trở về kinh đô. Khi qua Đồng Châu, tác giả làm bài này báo tin trước cho bạn đặng chuẩn bị đón tiếp đoàn quân chiến thắng sắp đi qua.

[1] Núi trong địa phận Đồng Quan.
[2] Huyện ở phía đông kinh thành Trường An, cách Đồng Quan 120 dặm.
[3] Huyện nay là huyện Nhữ Nam, tỉnh Hà Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Thứ Đồng Quan tiên ký Trương thập nhị các lão sứ quân