07/10/2022 20:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chó hoang dingo
Собака динго

Tác giả: Samuel Marshak - Самуил Маршак

Nước: Nga
Đăng bởi hảo liễu vào 24/04/2015 11:33

 

Nguyên tác

Нет, я не волк и не лиса.
Вы приезжайте к нам в леса,
И там увидите вы пса –
Воинственного динго.

Пусть вам расскажет кенгуру,
Как в австралийскую жару
Гнал по лесам его сестру
Поджарый, тощий динго.

Она в кусты – и я за ней,
Она в ручей – и я в ручей,
Она быстрей – и я быстрей,
Неутомимый динго.

Она хитра, и я не прост.
С утра бежали мы до звезд,
Но вот поймал ее за хвост
Неумолимый динго.

Теперь у всех я на виду
В зоологическом саду,
Верчусь волчком и мяса жду,
Неугомонный динго.

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đừng nhầm cáo hay là sói.
Cứ thử vào rừng mà xem,
Thế nào cũng gặp được chó –
Tớ đây, chiến binh dingo.

Hãy nghe kenguru kể,
Thời tự do trong rừng xa
Dingo gầy còm đuôi quặp
Truy đuổi một kenguru.

Nó vào bụi tớ vẫn đuổi,
Nó xuống suối tớ chẳng tha
Nó nhanh tớ nhanh hơn nữa,
Dingo không mệt bao giờ.

Nó ranh nhưng tớ chẳng vừa
Đuổi từ sáng đến mờ sương,
Tớ tóm được đuôi, hết chạy.
Chó dingo không xót thương.

Giờ đây tớ trong vườn thú
Để mọi người ngắm dung nhan,
Tớ quay cuồng chờ đến bữa,
Chó dingo chẳng ngồi yên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Samuel Marshak » Chó hoang dingo