16/10/2021 19:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ chí Trường Yên
初志長安

Tác giả: Phạm Văn Nghị (I) - 范文誼

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 29/04/2016 09:31

 

Nguyên tác

聞道長安舊帝都,
桃源佳趣隐然如。
即今已出塵籠外,
盍往觀乎或待予。

Phiên âm

Văn đạo Trường Yên[1] cựu đế đô,
Đào nguyên giai thú ẩn nhiên như.
Tức kim dĩ xuất trần lung ngoại,
Hạp vãng quan hồ hoặc đãi dư.

Dịch nghĩa

Nghe nói Trường Yên là chốn đế đô cũ
Cảnh đẹp phảng phất giống như Đào nguyên thời xưa
Nay ta đã thoát khỏi vòng trói buộc của cõi trần
Sao chẳng đi coi xem, may ra cảnh ấy vẫn chờ ta

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Nghe nói Trường Yên chốn đế đô
Đào nguyên cảnh đẹp tự bao giờ
Nay ta đã khỏi vòng trần luỵ
Xem thử, may ra cảnh vẫn chờ
(1874)

Nguồn: Thơ văn Phạm Văn Nghị, Nguyễn Văn Huyền, NXB Khoa học xã hội, 1979
[1] Nay thuộc huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ngày xưa là nơi đóng kinh đô của nhà Đinh và Tiền Lê.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Văn Nghị (I) » Sơ chí Trường Yên