28/10/2021 06:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồng nhan như bát nước chè

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2017 11:10

 

Hồng nhan như bát nước chè,
Đẹp thì có đẹp nhưng què một chân.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hồng nhan như bát nước chè