08/02/2023 03:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dòng sông ký ức

Tác giả: Đỗ Quốc Thuấn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ThangLong01 vào 23/01/2017 00:53

 

Tặng Lâm Huy Nhuận

Sông ấy một dòng thao thiết chảy
Giêng – Hai đò ngược hội chùa Hương
Khói trầm tản gió men gợn sóng
Thắp lửa đôi bờ hoa gạo son

Lơ lửng mặt sông gọng gó bè
Mười năm cách biệt với dòng quê
Lở bồi, trong đục đâu chẳng bến
Rong ruổi phồn hoa chỉ nhớ về

Vỗ cả long bong trong giấc ngủ
Mái chèo khua sóng suốt miền thơ
Mải nhìn tóc ướt em vừa gội
Biêng biếc dòng Thu đã chuyển mùa

Ánh lửa đèn chài đêm muộn ngủ
Tỏ mờ xuôi ngược với dòng trôi
Em xuống thuyền hoa về xứ lạ
Bến nước từ nay vắng tiếng cười

Đò giang tứ tán rồi quần tụ
Chợ họp trên sông giữa nước trời
Phận người có lúc như bèo bọt
Có lúc gầm vang ngọn sóng reo

Xuống biển lên rừng thôi đủ cả
Kinh thành cũng mấy cuộc ngựa xe
Chỉ thèm sông ấy “Chiều Có Thật”
“Bến My Lăng” làm khách đợi đò

Đề thơ lá đỏ như tích cũ
Thả xuống dòng xanh tự ngọn nguồn
Lưu luyến khi về ngang xứ nhớ
Dừng thuyền gặp bến sẽ buông neo
Nguồn: Đỗ Quốc Thuấn, Vạn kiếp tình, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quốc Thuấn » Dòng sông ký ức