05/06/2023 01:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai về khe Mọ cùng đi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 22:57

 

Ai về khe Mọ[1] cùng đi
Đồng bằng thì ít, rú ri thì nhiều
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
[1] Thuộc xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai về khe Mọ cùng đi