15/06/2024 00:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan san nguyệt
關山月

Tác giả: Cố Phi Hùng - 顧非熊

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 26/09/2019 00:22

 

Nguyên tác

海上清光發,
邊營照轉凄。
深閨此宵夢,
帶月過遼西。

Phiên âm

Hải thượng thanh quang phát,
Biên doanh chiếu chuyển thê.
Thâm khuê thử tiêu mộng,
Đới nguyệt quá Liêu Tê (Tây).

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trên biển toả ánh sáng trăng
Chiếu doanh biên ải chuyển thành thê lương
Phòng khuê giấc mộng đêm trường
Liêu Tây tới đó mang trăng gửi chàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Phi Hùng » Quan san nguyệt