27/07/2021 03:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ (II)

Tác giả: Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi phuongcacanh vào 04/08/2013 23:38

 

Tặng Nhân Cư

Hỡi những đường tàu, hỡi những ga
Nằm phơi nắng xế với trăng tà
Có thương đôi lứa tình nhân ấy
Họ bảo anh đi đường có hoa.

Tàu qua để lại ga đơn chiếc
Đường sắt nằm chờ những chuyến qua
Có người lưu lạc bên đường sắt
Mỗi chuyến tàu đi lại nhớ nhà.
Kép 1940

Nguồn: Xuân tha hương, sở Văn hoá Thông tin Hà Nam Ninh xuất bản năm 1989, Đỗ Đình Thọ sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu, trang 94

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bính » Nhớ (II)