03/08/2020 19:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hãy còn bán tín bán nghi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 15:50

 

Hãy còn bán tín bán nghi,
Chưa đem vô dạ, chưa ghi vô lòng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hãy còn bán tín bán nghi