02/12/2022 01:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Tấn Lăng Lục thừa “Tảo xuân du vọng”
和晉陵陸丞早春遊望

Tác giả: Đỗ Thẩm Ngôn - 杜審言

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/06/2008 04:25

 

Nguyên tác

獨有宦遊人,
偏驚物候新。
雲霞出海曙,
梅柳渡江春。
淑氣催黃鳥,
晴光轉綠蘋。
忽聞歌古調,
歸思欲沾巾。

Phiên âm

Độc hữu hoạn du nhân,
Thiên kinh vật hậu tân.
Vân hà xuất hải thự,
Mai liễu độ giang xuân.
Thục khí thôi hoàng điểu,
Tình quang chuyển lục tần.
Hốt văn ca cổ điệu,
Quy tứ dục triêm cân.

Dịch nghĩa

Chỉ có những người làm quan
Mới sợ hãi nhìn cảnh vật khí hậu đều tươi mới
Bình minh trên biển mây rạng màu
Mùa xuân hoa mai và dương liễu phất phơ trên sông
Khí hậu ấm áp làm mấy con chim hoàng oanh (kêu ríu rít)
Ánh nắng rực rỡ ánh lên những cây rau tần màu xanh
Bỗng nghe có tiếng ca thời xưa
Nỗi nhớ nhà làm muốn khóc ướt đầy áo

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Hoạn du có một người
Ngại những đổi thay đời
Mây ráng ngoài khơi rạng
Liễu mai trước bến tươi
Khí hoà hoàng điểu hót
Nắng nhẹ lục tần phơi
Chợt vẳng bài ca cũ
Nhớ nhà giọt lệ rơi
Tấn Lăng là tên quận thời Đường, giờ là huyện Vũ Tiến, tỉnh Giang Tô. Lục thừa tướng tức Lục Nguyên Phương, quê ở Giang Tô.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Thẩm Ngôn » Hoạ Tấn Lăng Lục thừa “Tảo xuân du vọng”