28/11/2022 05:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mừng tuổi mẹ

Tác giả: Phạm Thị Mai Khoa

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2020 20:19

 

Trăng rằm mấy độ đi qua
Giờ đây tóc mẹ đã nhoà bóng trăng
Đời người một cõi long đong
Trăng soi bóng mẹ, gương trong lưu truyền
Đã làm phận gái thuyền quyên
Lấy chồng về ở giữa miền trung du
Quê hương đất Tổ ngàn xưa
Cày lên sỏi đá mà chưa ấm lòng
Cánh cò lặn lội bên sông
Mặt gieo cho đất, lưng đong cho trời.
Chín mươi mùa gió không ngơi
Mẹ tôi gói cả đầy vơi sớm chiều.
Ngày mùng một tháng chạp năm Tân Tỵ
13/1/2002

Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Thương về một miền quê (thơ), NXB Hội nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thị Mai Khoa » Mừng tuổi mẹ