24/03/2023 20:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lọ Lem

Tác giả: Minh Đan - Lữ Ngọc Minh Đan

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lọ Lem Đất Võ vào 15/11/2020 15:18

 

Mặc
Đêm đông lăm le
Kệ
Nắng và gió
Em
Chim Khách nhỏ tìm ngụ
Anh
Đủ
Quẳng đi cả những que diêm cuối cùng trong cổ tích.
Saigon, 10-2008

Nguồn: Minh Đan, Ngày không bọt, NXB Trẻ, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Đan » Lọ Lem