19/08/2022 10:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu thành
偶成

Tác giả: Chu Hy - 朱熹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2007 09:31

 

Nguyên tác

少年易老學難成,
一寸光陰不可輕;
未覺池塘春草夢,
階前梧葉已秋聲。

Phiên âm

Thiếu niên dị lão học nan thành,
Nhất thốn quang âm bất khả khinh.
Vị giác trì đường xuân thảo mộng,
Giai tiền ngô diệp dĩ thu thanh.

Dịch nghĩa

Thiếu niên dễ thành già, học khó thành,
Một tấc quang âm cũng không thể coi nhẹ.
Chưa kịp tỉnh giấc mộng ngày xuân,
Lá ngô đồng trước thềm đã vọng đầy tiếng thu.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Tuổi già dễ đến, học nan thành,
Một tấc quang âm chẳng dám khinh.
Giấc mộng ngày xuân chưa kịp tỉnh,
Lá ngô trước mắt chẳng còn xanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Hy » Ngẫu thành