20/06/2024 10:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Đạm Công quy Tung Sơn Long Đàm tự táng bản sư
送澹公歸嵩山龍潭寺葬本師

Tác giả: Dương Cự Nguyên - 楊巨源

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2009 22:47

 

Nguyên tác

野煙秋水蒼茫遠,
禪境真機去住閒。
雙樹為家思舊壑,
千花成塔禮寒山。
洞宮曾向龍邊宿,
雲徑應從鳥外還。
莫戀本師金骨地,
空門無處復無關。

Phiên âm

Dã yên thu thuỷ thương mang viễn,
Thiền cảnh chân cơ khứ trú nhàn.
Song thụ vi gia tư cựu hác,
Thiên hoa thành tháp lễ hàn sơn.
Động cung tằng hướng long biên túc,
Vân kính ưng tòng điểu ngoại hoàn.
Mạc luyến bản sư kim cốt địa,
Không môn vô xứ phục vô quan.

Dịch nghĩa

Khói đồng, nước thu bát ngát xa xôi
Ở nơi cõi thiền, cơ thực, đi hay ở đều thanh nhàn
Hai cây là nhà, nhớ dòng khe cũ
Ngàn hoa làm tháp, lễ nơi núi lạnh
Một khi đã đến ở bên rồng trong cung sâu thẳm
Xin hãy theo lối chim bay trên đường mây mà trở lại đây
Chớ nên lưu luyến chốn đặt cốt vàng của bổn sư
Vì cửa không thì không có nơi chốn mà cũng không có then cài

Bản dịch của Trần Trọng San

Nước thu, đồng khói xa thăm thẳm
Đi ở, cõi thiền luôn thảnh thơi
Song thụ làm nhà, nhớ khe cũ
Ngàn hoa xây tháp, lễ non ai
Cung rồng khi đã sang bên đó
Hãy dõi đường chim, lại chốn này
Nơi đặt cốt vàng, đừng quyến luyến
Cửa không không chỗ, chẳng then cài

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Cự Nguyên » Tống Đạm Công quy Tung Sơn Long Đàm tự táng bản sư