19/09/2020 10:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mắt rưng rưng

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 16/09/2017 20:08

 

Dùng dằng Bắc Phú, Chấp Đông
Trăng nghiêng Khe Lấu, gió cong Tây Trường
Tiếng lòng mỏng tựa khói sương
Mắt rưng rưng, rẽ đôi đường Sa Lung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Mắt rưng rưng