29/03/2023 17:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Lạc Du nguyên
登樂遊原

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2005 13:34

 

Nguyên tác

向晚意不適,
驅車登古原。
夕陽無限好,
只是近黃昏。

Phiên âm

Hướng vãn ý bất thích,
Khu xa đăng cổ nguyên.
Tịch dương vô hạn hảo,
Chỉ thị cận hoàng hôn.

Dịch nghĩa

Về lúc chiều hôm, trong lòng chằng được vui
Đi xe lên vùng đất cổ
Ánh nắng chiều tà đẹp vô cùng
Chính là lúc đã gần đến hoàng hôn

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Ngày tàn lòng chẳng vui rồi,
Đánh xe lên Lạc Du đồi ngắm chơi;
Ánh chiều muôn vẻ ngang trời,
Nhưng hoàng hôn điểm tới nơi mất rồi!
Lạc Du nguyên: tên một khu du lãm nổi tiếng tại Trường An.
Lạc Du nguyên có từ thời Hán, nên đời Đường tác giả gọi nó là "cổ nguyên".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Đăng Lạc Du nguyên