29/05/2023 18:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không kịp (II)

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 08/08/2021 06:23

 

Sinh vừa chớm nguyệt,
hồn chờ nguyên tiêu.
Danh chưa chạm nghiệp,
đời đã sang chiều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Không kịp (II)