28/05/2022 09:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhặt nhạnh

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 16:55

 

Đi giữa đường cúi nhặt cây kim
Ta đâu sợ người cười vụn tiện
Trên đường xa, mục đích lớn đi tìm
Dép đứt, áo sờn có khi cần đến
Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Nhặt nhạnh