22/01/2020 09:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mồm miệng đỡ chân tay

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 16:42

 

Mồm miệng đỡ chân tay
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mồm miệng đỡ chân tay