27/09/2021 15:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lĩnh Nam đạo trung
嶺南道中

Tác giả: Uông Quảng Dương - 汪廣洋

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2018 10:19

 

Nguyên tác

過盡梅關路,
灘行喜順流。
潖江元到海,
橫石不容輈。
嶺樹垂紅果,
汀沙聚白鷗。
從來交廣地,
還是古揚州。

Phiên âm

Quá tận Mai Quan[1] lộ,
Than hành hỉ thuận lưu.
Bà giang[2] nguyên đáo hải,
Hoành thạch bất dung chu.
Lĩnh thụ thuỳ hồng quả,
Đinh sa tụ bạch âu.
Tòng lai Giao Quảng địa,
Hoàn thị cổ Dương Châu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Qua hết đường Mai Quan,
Sông Bà rộng đến biển.
Vượt ghềnh xuôi dòng thuận,
Đá mỏm trở ngại thuyền.
Cây Lĩnh treo trái đỏ,
Cò trắng tụ bãi lau.
Đường đến đất Giao Quảng,
Chẳng khác cổ Dương Châu.
Lĩnh Nam là vùng đất phía nam núi Ngũ Lĩnh, đất của người Việt cũ, tức Quảng Đông, Quảng Tây ngày nay.

[1] Tên ải nằm giữa Giang Tây và Quảng Đông, cửa vào đất Việt cũ.
[2] Tên sông, phụ lưu của sông Bắc giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Quảng Dương » Lĩnh Nam đạo trung