30/01/2023 09:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XXIII
XXIII

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 04/09/2022 06:36

 

Nguyên tác

Приходит муж. Он прерывает
Сей неприятный tête-à-tête;
С Онегиным он вспоминает
Проказы, шутки прежних лет.
Они смеются. Входят гости.
Вот крупной солью светской злости
Стал оживляться разговор;
Перед хозяйкой легкий вздор
Мелькал без глупого жеманства,
И прерывал его меж тем
Разумный толк без пошлых тем,
Без вечных истин, без педанства,
И не пугал ничьих ушей
Свободной живостью своей.

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ông chồng đến. Làm dở dang câu chuyện,
Chẳng thú vị gì cuộc đổi trao trực diện;
Ông cùng Ônhêghin ngồi nhớ lại chuyện xưa
Những trò tinh nghịch, lời đùa cợt vu vơ,
Cùng cười cả. Rồi có thêm khách mới.
Nhờ tin nóng bỏng giới thượng lưu quan tâm tới

Chuyện diễn ra mỗi lúc mỗi sôi nổi hơn;
Trước chủ nhà, kể chuyện bông lơn
Chỉ loáng thoáng không tỏ ra làm điệu,
Khi cần thiết, biết kịp thời dừng chuyện,
Khéo chuyển đề tài, không chuyển vị nhạt phèo,
Không nêu chân lý vĩnh cửu, không cố chấp nhiều,
Không động chạm, chẳng làm người nghịch nhĩ
Bằng sự sống động tự nhiên như vốn dĩ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » XXIII